Rss Feed
Facebook button

YALLAH NORRKÖPING

Hamnenväggarna – Norrköpings Hall Of Fame

Norrköpings Hall Of Fame

”Det nya Norrköping

Norrköping kommer under de kommande decennierna att genomgå stora förändringar. Folkmängden har stadigt ökat de senaste åren och behovet av nya bostäder kommer att växa. På  flera håll kommer staden att behöva rustas upp, nya bostäder kommer att tillföras i redan befintliga områden och anpassning av infrastrukturen kommer att behövas. Samtidigt kommer helt nya stadsdelar att behöva utvecklas, stadsdelar som kommer att stå för en stor del av framtidens bostadsbehov och som kommer att sätta en tydlig prägel på det nya Norrköping.” Program för Inre hamnen, Saltängen

En ny stadsdel kommer att växa fram där Norrköpings graffitiväggar i Inre hamnen står idag. Planer på att bygga bostadskvarter på Saltängen har funnits sedan länge. Det har nog inte undgått någon av Norrköpings graffitimålare att förutsättningarna för en upplåten graffitivägg kommer att förändras. Då informationen varit tunn, så har det skapat en viss oro och spekulationer. Det har dock sedan en tid tillbaka funnits diskussioner om vart all graffiti ska ta vägen. I ett första steg kommer de väggarna av bättre kvalité att flyttas. Spikat datum finns inte just nu, mer än att det bör ske under kommande månader. Se information och bifogad bild.

Flytt av betongmurar/ graffitiväggar i hamnen

Inre Hamnen i Norrköping kommer att på sikt omvandlas till ett område för boende och verksamheter. Under sommaren 2017 kommer sanering av marken påbörjas, marken är idag förorenad därför kommer betongmurarna att behöva flyttas.

Alla betongmurar som tål att flyttas kommer att flyttas ett par hundra meter längs med kajen till ett område strax öster om den nuvarande placeringen. Dessa kommer fortsatt vara möjliga och tillåtna att måla på.

Lämna en kommentar