Rss Feed
Facebook button

YALLAH NORRKÖPING

Om Yallah

År 2005 valde tre lokala ”graffitiwriters” att organisera sig. Med syfte att stimulera det gemensamma intresset för att måla graffiti. Behovet var från början att förenkla och effektivisera processen -från idé till färdig graffitimålning. Där praktiska saker som plats att mötas, planera, vart man målar samt tillgången till färg bromsade oss. Vi märkte snabbt att vi delade samma behov med flera andra writers i Norrköping. En vision om att ena och exponera Norrköpings graffitiscen växte fram: Yallah!

Där många andra Svenska kommuner har valt att gå en ”Noll tolerans väg”, så har Norrköpings Kommun sedan mitten av 90-talet istället valt att möta och aktivt föra en dialog med stadens graffitimålare. Dialogen i kombination med den upplåtna graffitiväggen i Norrköpings hamn, har resulterat i minskade saneringskostnader av skadegörelse och skapat förutsättningar för Norrköpings graffitimålare att utvecklas och bli bättre.

Hösten 2007 tog Yallah sig an uppdraget att arbeta för att erbjuda Norrköpings writers ett alternativ till olagligt målande. Yallah ska fungera som en länk och ett språkrör mellan writers och myndigheter. Misstänksamhet och snabba slutsatser gör att man kanske tror att Yallah anger och sätter dit writers eller vi att tvärtom kanske inspirerar och uppmanar till olagligt måleri. Glöm det! Yallah tar avstånd från olaglig graffiti och annan skadegörelse. Dock så tror vi inte på förebyggande metoder, utan på att ha ett främjande förhållningssätt. Vi tror på att möta dessa ungdomar, se dom som resurser och inte som ett problem. Det ligger här i vårt intresse att stimulera Norrköpings graffitiscen och belysa den med positiv uppmärksamhet.

I Yallah’s uppdrag ingår det att driva en öppen mötesplats för graffitimålare. Att fungera som en plattform där man kan mötas, planera och utveckla sitt bildsinne och graffstil. Yallah’s lokaler omfattar bland annat en ateljé och en inomhusvägg, vilket används vid tavelmåleri eller vid sämre väder för traditionell graffiti. Större delen av året arrangerar vi med jämna mellanrum, gemensamma produktioner på den upplåtna väggen i hamnen, Norrköpings ”Hall Of Fame”.